Fanitullen av Christian Borlaug

Warm Systems

Warm System er en innovativt programeringsselskap som er startet opp av forskere fra Sintef. I 2004 lanserte vi tjenesten Sukker.no, den første datingtjenesten med matching i Norden.

Sukker.no

Sukker.no er Norges desidert største datingtjeneste og trolig den teknologisk mest avanserte datingtjenesten per i dag. Vi opererer i en uoversiktlig konkurransesituasjon mot noen få seriøse, og mange useriøse aktører. Sistnevnte opererer med tvilsomme betalingsmodeller og tar dyrt betalt for dårlige tjenester gjennom uoversiktlige vilkår. Dette underminerer bransjen og skaper utfordringer.

Best produkt og overlegne resultater for brukerne har ført til det sterke merkenavn Sukker i dag er. Sukker rekrutterer derfor, som den eneste tjenesten i Norge, flesteparten av brukerne via "word of mouth".
Gå til Sukker.no

Fysikk og utvikling

Warm Systems har også en utviklingsavdeling med toppnivå kompetanse innen fysikk, termisk design, elektronikk og 3D konstruksjon.

Kontakt

Vedrørende spørsmål til Warm Systems AS eller Sukker ber vi deg om å kontakte support på de aktuelle tjenestene. Du kan nå ledelsen i Warm Systems AS på
Fanitullen av Christian Borlaug

Warm Systems

Warm Systems AS is an innovative software development company founded by scientists previously employed at Sintef. In 2004, we launched Nordic's first online dating service with comprehensive matchmaking, "Sukker.no".

Sukker.no

"Sukker.no" is by far the largest dating site in Norway in terms of active members and is probably the most technologically advanced online dating service out there. We operate in an intense, unpredictable market against an ever-changing array of competitors. Certain competitors operate with dubious revenue generation models; over-charging customers for low quality services through complicated terms and conditions, undermining credibility and creating unique challenges for the entire online dating industry.

Our brand has been built over several years by providing the highest quality service and tangible results for our customers. This is the reason why our primary source of new paying customers is “word of mouth”, while our competition has to spend considerable amounts of their revenue on marketing for recruitment. Go to Sukker.no

Physics and engineering

Warm Systems has also a engineering division with top level competance in the fields of physics, thermal design, electronics and 3D construction.

Contact

If you have questions or comments, please direct your queries to the appropriate support departments:
  • Customer service and press inquiries for "sukker.no" are to be directed to support@sukker.no
Contact the management: