Fanitullen av Christian Borlaug

Warm Systems

Warm System er en innovativt programeringsselskap som er startet opp av forskere fra Sintef. I 2004 lanserte vi tjenesten Sukker.no, den første datingtjenesten med matching i Norden. I 2013 lanserte vi tjenesten Straks.no.

Sukker.no

Sukker.no er Norges desidert største datingtjeneste og trolig den teknologisk mest avanserte datingtjenesten per i dag. Vi opererer i en uoversiktlig konkurransesituasjon mot noen få seriøse, og mange useriøse aktører. Sistnevnte opererer med tvilsomme betalingsmodeller og tar dyrt betalt for dårlige tjenester gjennom uoversiktlige vilkår. Dette underminerer bransjen og skaper utfordringer.

Best produkt og overlegne resultater for brukerne har ført til det sterke merkenavn Sukker i dag er. Sukker rekrutterer derfor, som den eneste tjenesten i Norge, flesteparten av brukerne via "word of mouth". Gå til Sukker.no

Straks.no

Bak Straks.no ligger den samme filosofien som for Sukker. Vi ønsker å effektivisere markedet. Kunde-restaurant forholdet er ineffektivt og tidsklemma resulterer nå i at mange ikke har tid til å vente på maten. Restaurantene sliter med å levere mengde og kvalitet, raskt nok og til attraktiv pris. Problemet forsterkes av stor tilfeldighet i når gjestene kommer og hva de bestiller.

Med et verktøy som Straks kan restauranter blant annet prisdifferensiere i sanntid. Ved å bredt eksponere utvalgte retter og ta forhåndsbestilling, kan de levere bedre og mer "serieprodusert" mat. Spesielt rundt middagstider kan de dermed ta lavere pris og samtidig øke fortjenesten. Kundene vil spise oftere ute pga rabatter, kvalitet og rask levering. Gå til Straks.no.

Kontakt

Vedrørende spørsmål til Straks eller Sukker ber vi deg om å kontakte support på de aktuelle tjenestene. Du kan nå ledelsen i Warm Systems AS på
Fanitullen av Christian Borlaug

Warm Systems

Warm Systems AS is an innovative software development company founded by scientists previously employed at Sintef. In 2004, we launched Nordic's first online dating service with comprehensive matchmaking, "Sukker.no". In 2013, we launched the online restaurant service "Straks.no".

Sukker.no

"Sukker.no" is by far the largest dating site in Norway in terms of active members and is probably the most technologically advanced online dating service out there. We operate in an intense, unpredictable market against an ever-changing array of competitors. Certain competitors operate with dubious revenue generation models; over-charging customers for low quality services through complicated terms and conditions, undermining credibility and creating unique challenges for the entire online dating industry.

Our brand has been built over several years by providing the highest quality service and tangible results for our customers. This is the reason why our primary source of new paying customers is “word of mouth”, while our competition has to spend considerable amounts of their revenue on marketing for recruitment. Go to Sukker.no

Straks.no

We founded straks.no on the same philosophy as we did sukker.no; we wish to streamline the restaurant industry! The customer-restaurant relationship is ineffective, and the lack of time typical of today’s customers results in many potential diners choosing to eat at home.

Being able to deliver the right amount of quality food for an attractive price is a challenge for restaurants, and the problem is made worse by the high randomness of customers’ arrival times and menu choices. With a tool like “straks.no”, restaurants are able to dynamically change prices in real time, as well as being able to market selected dishes to a wide audience. Customers often choose the dishes the restaurant wants to sell, and always pay in advance, allowing restaurants to produce more food of higher quality without the risk of revenue loss. At certain times when restaurants normally experience low traffic, they can lower their prices to get more customers/revenue. Customers in turn will want to eat out more often due to low prices, high quality and quick delivery. Go to Straks.no

Contact

If you have questions or comments, please direct your queries to the appropriate support departments:
  • Customer service and press inquiries for "sukker.no" are to be directed to support@sukker.no
  • Customer service and press inquiries for “straks.no” are to be directed to support@straks.no
Contact the management: